Sofia Tuisku

Kehän kummallakin puolella

Vaaliteemani kuntavaaleissa 2021

Peruspalveluiden on löydyttävä läheltä

Sujuva arki on lähellä

Jotta arki sujuisi, peruspalveluiden on oltava lähellä ja sujuvasti saavutettavissa. Ei riitä, että palveluita tarjotaan, jos kynnys niiden tavoittamiseen kasvaa arjessa liian suureksi. Siksi Espoon suuralueita tulee kehittää tasapuolisesti ja niiden tulee olla omavaraisia työpaikkojen, palvelujen, harrastusten ja vähintään toisen asteen koulutuspaikkojen suhteen.
 

Nuorilla tulee olla mahdollisuus päästä oman suuralueensa toisen asteen kouluun ja harrastus- ja liikuntapaikkojen tulee olla lähellä. Koska etenkin erikoisempiin harrastuspaikkoihin kertyy väistämättä matkaa, julkisten yhteyksien tulee olla sujuvat ja kulkemisen Espoon suuralueiden välillä tulee onnistua ilman autoa. Ja koska autolla liikkuminen usein sujuvoittaa arkea, sille on löydyttävä parkkipaikka – myös uusilta asuinalueilta.

Lähiluonto ei saa
olla autoilevien
yksinoikeus

Lähiluonto kaikkien saavutettavissa

Lähiluonto on yksi niistä elementeistä, joka tekee Espoosta vihreän ja viihtyisän kaupungin. Siksi jokainen kallio- tai metsäpalsta ei saa olla mahdollisuus rakentaa uutta. Lähiluonnolla on virkistys- ja maisema-arvoa, jota ei voi mitata rahassa.

Esimerkiksi tapiolalaisille Karhusaari on ainoa kävellen saavutettavissa oleva luontoalue, joka on jo sellaisenaan käytössä – virkistyskäytössä. Virkistyskäyttöä tulee tukea rakentamalla luvallisia nuotiopaikkoja sekä varmistamalla roskisten riittävä määrä.

Ja silloin kun lähiluonto ei riitä, Pohjois-Espoon laajojen luontoalueiden tulee olla saavutettavissa julkisella liikenteellä. Bussilinjojen karsimisen sijaan luontomatkailua julkisin kulkuneuvoin tulee tukea. Näin vältytään myös parkkipaikkojen ruuhkautumiselta.

 

Kierrättämisen on oltava helppoa

Kestävät valinnat helpoksi

Ympäristövastuullinen arki on helppo ratkaisu silloin, kun se on tehty helpoksi. Kestävä elämäntapa helpottuu, kun lajittelu- ja kierrätyspisteet ovat lähellä ja helposti saavutettavissa. Lajittelun pitää onnistua helposti myös pientaloaluiella. Lisäksi kestävää elämäntapaa voidaan edistää myös osana varhaiskasvatusta ja koulujen toimintaa.

Kunnan omissa hankinnoissa pitää tukea kotimaista ja paikallista nykyistä enemmän. Lähellä tuotettu kotimainen ruoka on eettisesti kestävä valinta, joka takaa  huoltovarmuuden ja samalla työllistää.

Kuntien investoinnit puurakentamiseen sitovat hiiltä vuosikymmeniksi eteenpäin. Puurakentamista tulee suosia julkisessa rakentamisessa, sillä ympäristövaikutusten lisäksi siitä voidaan löytää ratkaisuja myös sisäilmaongelmiin.

Espoota kehitettävä asukkaiden kanssa

Asukkaan ääni ei saa hukkua

Espoota tulee kehittää yhteistyössä asukkaiden kanssa. Luottamus päättäjiin syntyy asukkaita kuunnellen. Espooseen on luotava toimiva lähidemokratiamalli, jossa asukkaat voivat vaikuttaa esimerkiksi kaavoitukseen jo valmisteluvaiheessa. Yhteistyöllä syntyy kompromisseja, jossa useat näkökulmat tulevat kuulluiksi.

Asukkaita on kannustettava oman alueensa kehittämiseen ja siksi Espoo tarvitsee osallistavaa budjetointia tai Leader-toimintaa muistuttavan yhteisöllisen kehittämisen tavan. Olennaista on, että asukkaat voivat vaikuttaa oman asuinaluuensa kehittämiseen ja olla mukana siinä. Sekä kaupunki että asukkaat hyötyvät tällaisesta mallista, jossa sekä valtaa että vastuuta annetaan asukkaille itselleen. Kunkin asuinalueen tuntevat parhaiten siellä asuvat ihmiset – sitä on hyödynnetävä nykyistä enemmän!