Sofia Tuisku

Kehän kummallakin puolella

Vaaliteemani aluevaaleissa 2022

Palvelut siellä
missä sattuu

Laadukkaat peruspalvelut läheltä

Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut on saatava läheltä ja niihin on ylipäänsä päästävä. Länsi-Uudellamaalla peruspalvelut on turvattava joka kunnassa ja Espoossa mahdollisimman lähellä asukasta. Usein käytettäviä peruspalveluita ei saa keskittää kauas asukkaista ja niihin on päästävä kohtuullisessa ajassa. Espoossa terveydenhuolto on pahoin ruuhkautunut ja näitä hoitojonoja on purettava kaikin keinoin – ei keskittämällä Espooseen muidenkin kuntien palveluita.

Hoitoon on päästävä yhdellä yhteydenotolla. Nykyisen luukulta toiselle pallottelun sijaan sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat paremmin yhteen eikä asiakkaan tarvitse itse tietää, mistä apua vaatia.

Henkilöstö
mukana
muutoksessa

Parempi työarki henkilöstölle

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpulaa on ratkottava kokonaisvaltaisesti. Uuden henkilöstön kouluttaminen tai ulkomaisen työvoiman rekrytointi eivät ole kestäviä ratkaisuja, jos alalla ei ole pitovoimaa. Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta.

Henkilöstön siirtyminen uuden hyvinvointialueen alle on suuri muutos, ja on tärkeää, että uusi hyvinvointialue rakennetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Taataan toimivat
neuvolapalvelut
jatkossakin

Palvelut perheiden tukena

Tulevaisuudessa perhekeskukset tarjoavat monipuolista tukea perhesuunnitteluun, perheiden arkeen ja vanhemmuuteen. Taataan laadukkaat neuvolapalvelut, joissa tuttu ammattilainen kulkee perheiden rinnalla vauva-ajasta kouluikään.

Koska jatkossa etenkin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden järjestämisvastuu jakautuu sekä hyvinvointialueille että kunnille, on tärkeä taata toimivat yhteistyötavat näiden toimijoiden välillä.

Murtunut mieli hoidettava kuten murtunut jalkakin

Mielenterveyspalvelut kuntoon

Murtunut mieli on hoidettava siinä missä murtunut jalkakin. Mielenterveyspalveluita pitää olla tarjolla yhdenvertaisesti kaikille ja kynnystä hakea hoitoa pitää aktiivisesti madaltaa.

Opiskeluhuollon palveluiden on pysyttävä osana koulujen arkea. Varhaisten palveluiden saatavuutta on parannettava jo terveyskeskuksissa, jotta ongelmat eivät pääse kasaantumaan. Pitkällä aikavälillä taakka kasvaa – ei kerätä yksilön harteille kohtuutonta taakkaa vaan ratkaistaan ongelmat ajoissa.