Sofia
Tuisku

Kehän kummallakin puolella

Keskustan varavaltuutettu, Kestävä Espoo -ohjelman ohjausryhmän ja liikuntalautakunnan jäsen

Espoolainen keskustalainen.
Tässä olen!

Olen maantieteilijä, innokas ulkoilija ja paikallisuuden puolestapuhuja Espoosta. Olen monessa mukana oleva viestintäasiantuntija, Keskustan varavaltuutettu ja äiti. Näen mahdollisuuksia monipaikkaisessa elämässä ja olen keskilinjan kulkija – siksi olen keskustalainen.

Politiikassa olen Kehän kummallakin puolella ja haluan kehittää Espoon vahvuuksia tasapuolisesti. Tärkeimpiä arvojani ovat paikallisuus, yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus. Minun Espoossani arjen palvelut löytyvät läheltä, kestävät valinnat on tehty helpoksi, lähiluonto on kaikkien ulottuvilla ja asukkaan ääni ei huku päätöksenteossa.

Sofian Espoo-tarina - miksi olen mukana politiikassa:

Erityisesti näitä asioita varavaltuutettuna edistän:

Asukkaan ääni ei saa hukkua

Asukkaat tuntevat alueensa parhaiten, ja päätöksenteossa heitä on kuunneltava. Asukaslähtöistä toimintaa on tuettava ja yhteisöllisyyteen panostettava.

Kestävät valinnat helpoksi

Kierrättämisen on oltava helppoa. Julkisissa ruokaloissa ja laitoksissa on suosittava kotimaista ruokaa mahdollisimman paljon.

Lähiluonto kaikkien saavutettavissa

Espoossa luonto on lähellä. Lähiluonto ei saa olla vain autoilevien etuoikeus - kävellen on päästävä lähiluontoon ja julkisilla liikenteellä Pohjois-Espooseen.

Sujuva arki on lähellä